စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရရွိသူစာရင္းကို Excel မွတင္သြင္းမည္။

Excel မွလက္ခံရယူသူမ်ားကိုတင္သြင္းလိုလွ်င္ ေရြးျခယ္မႈ မီႏူးမွ "လက္ခံရယူသူမ်ား"ကိုႏွိပ္ျပီး "Excel မွတင္သြင္းမည္" ကိုႏွိပ္ပါ။

Excel ဖိုင္နမူနာကို Right Click ႏွိပ္ျပီးေဒါင္းလုဒ္လုပ္ပါ။ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ထားတဲ့ဖိုင္ကို Excel ႏွင့္ဖြင့္ျပီး သင္ျဖည့္လိုတဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကိုျဖည့္ပါ။ မီးခိုးေရာင္ႏွင့္ျပသထားတဲ့ကြက္လပ္မ်ားမွာအေရးမၾကီးေသာကြက္လပ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

"ဖိုင္ေရြးမည္" ႏွင့္ "လက္ခံရယူသူမ်ားထည့္မည္" ကိုႏွိပ္ျပီး upload လုပ္ပါ။

သတိျပဳရန္ : ဖိုင္ကို Upload မလုပ္ခင္ သင့္စာတမ္းကိုလက္ခံရယူမည့္သူေတြ၏အီးေမးလ္လိပ္စာကိုေသခ်ာစြာစစ္ေဆးပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အမ်ားဆုံးေတြ႕ရတဲ့အမွားတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ အီးေမးလ္လိပ္စာမွားယြင္းေရးသားထားမႈေတြျဖစ္ပါတယ္။