စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

သင့္ စစ္တမ္းကို SMS ျဖင့္ပို႕မည္။

သင့္စစ္တမ္းကိုသင့္အေကာင့္ထဲမွာစာရင္းသြင္းထားတဲ့ ေျဖဆုိသူေတြထံေပးပို႕ရန္ "ျဖန္႔ခ်ိမည္" ဆုိသည့္အပိုင္းကိုသြားကာ "SMS" ကိုေရြးျခယ္လိုက္ပါ။

"စာသား" ကိုရိုက္ထည့္ျပီး ဘယ္ဘက္မွာေတြ႕ရမယ့္ သင့္ေပးပို႕လိုသူေတြကိုအမွတ္ျခစ္ေပးပါ။

ASC-II သို႕မဟုတ္ Unicode ကိုသင့္ SMS အတြက္ေရြးျခယ္ေပးပါ။ ဒီအဆင့္ဟာရႈပ္ေထြးတယ္ထင္ရေပမယ့္တကယ္ေတာ့မခက္ခဲပါဘူး။ ပိုမည့္စာမွာပါတဲ့ စာသားေတြဟာ Unicode ဆိုတဲ့ေကာ္လန္မွာပါတဲ့ ဘာသာစကားဆိုရင္ဒီေရြးျခယ္ခ်က္ကိုေရြးျခယ္ေပးပါ မဟုတ္ရင္ ASC-II ကိုေရြးျခယ္လိုက္ပါ။

သင့္အေနနဲ႕ေရြးျခယ္တာျပီးသြားျပီဆုိရင္ "ေရွ႕ဆက္သြားကပို႔ေဆာင္မည္" ဆိုတဲ့ခလုတ္ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။

(သင့္စစ္တမ္းအတြက္ သင့္အေကာင့္ထဲမွာ Sms-credit မ်ားရွိျပီး"ကိုယ္ပိုင္၀က္ဘ္ဆိုဒ္စစ္တမ္း" သို႔မဟုတ္ "အမည္ေဖာ္ျပစရာမလိုေသာ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္စစ္တမ္း" စတာေတြကိုဖြင့္လွစ္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္။ Sms-credit မ်ားကို သင့္အေကာင့္အတြက္တာ၀န္ရွိသူမွ သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ထဲကို၀င္ေရာက္ျပီး၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။)