စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားအတြက္ ဖိတ္ၾကားျခင္း Window ကိုဖန္တီးမည္။

သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကိုလာေရာက္သူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚႏိုင္ရန္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕မွာရွိတဲ့အသင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ရုပ္တရက္ေပၚလာမည္႕ေဘာင္တစ္ခုကိုအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေဘာင္ရဲ႕အလုပ္လုပ္ပုံဟာ Antivirus ေတြနဲ႕ Popup Blocker ေတြရဲ႕တာျမစ္မႈကိုေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္တာေၾကာင့္သာမန္ ေဘာင္ေတြရဲ႕အလုပ္လုပ္ပုံနဲ႕ကြာျခားတယ္လို႕ေျပာလို႕ရမွာပါ။

အရင္ဆုံးအေနနဲ႕သင့္စစ္တမ္းကို "အမ်ားျပည္သူေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည့္စနစ္" ႏွင့္စတင္လိုက္ပါ။ "စစ္တမ္းမ်ား" ထဲမွ သင္ျပင္ဆင္လိုသည့္စစ္တမ္းကိုေတြ႕ပါက "ျပင္ဆင္မည္ကို" ႏွိပ္ျပီး သင့္အေနနဲ႕ရုပ္တရုက္ေပၚလာမည့္ Window မ်ားကိုထည့္သြင္းခ်င္လွ်င္ "ျဖန္႔ခ်ိမည္" ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ အဲ့ဒီကေနျပီး "အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ား ( JavaScript Pop-up)" ဆုိေသာေရြးျခယ္ခ်က္တစ္ခုကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

အရင္ဆုံးအေနနဲ႕ အေရာင္ႏွင့္အျပင္အဆင္ကိုသင့္စိတ္ၾကိဳက္ေရြး ႏွိပ္ျပီးေရြးျခယ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္သုံးခ်င္တာကိုရွာေတြခဲ့ရင္ သင့္စစ္တမ္းကိုေျဖဆိုရန္ဖိတ္ေခၚခံရတဲ့အခ်ိန္မွာသူတို႕ျမင္ေတြ႕ရမယ့္စာသားကိုေရးထည့္ေပးရပါမယ္။ စာသား Window မွာ ဖိုင္မ်ားကိုလဲထည့္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။